Wykonujemy projekty organizacji ruchu oraz wdrażamy je w terenie.

Projekty

Zrealizowane projekty:

 • bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie Gminy Michałowice
 • bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 • konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie
 • wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na potrzeby Parady Konnej zorganizowanej 25.04.2009r.
  w Warszawie oraz jego wdrożenie
 • wykonanie projektu organizacji ruchu na czas usuwania awarii sieci cieplnej przy ul. Rzymowskiego
  w Warszawie
 • wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu dla potrzeb obsługi placu budowy w ul. Czeczota w Warszawie
 • wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania imprezy „Bieg dookoła ZOO” zorganizowanej 18.04.2009r. w Warszawie
 • kompleksowe wykonanie projektów organizacji ruchu na czas robót związanych z budową skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską
 • wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu na ulicach Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 • projekt czasowej organizacji ruchu dla potrzeb obsługi placu budowy przy ul. Wiertniczej w Warszawie
 • roboty w zakresie oznakowania drogowego – malowanie i odnawianie oznakowania poziomego oraz wymiana uszkodzonego oznakowania na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 • opracowanie projektu czasowych zmian w organizacji ruchu na potrzeby przebudowy sieci ciepłowniczej
  pod ul. Sikorskiego w Warszawie
 • opracowanie projektu czasowych zmian w organizacji ruchu na potrzeby przebudowy sieci ciepłowniczej
  pod ul. Surowieckiego na obiekcie PUSZCZYKA
 • wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenie zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu na ul. Składkowskiego w Warszawie
 • kompleksowe wykonanie-wdrożenie docelowej organizacji ruchu na ul. Włościańskiej, Słowackiego
  i Kłodawskiej w Warszawie
 • wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprezy „Bieg - Policz się z cukrzycą” zorganizowanej 11.01.2009r. w Warszawie
 • wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na potrzeby budowy sieci ciepłowniczej w ul. Olbrachta
  w Warszawie
 • wdrożenie czasowej oraz docelowej organizacji ruchu na przebudowywanym skrzyżowaniu ul. Lalki, Jagiełły oraz Balickiej
 • wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wdrożenie czasowej, a następnie docelowej organizacji ruchu w związku z remontem nawierzchni ul. Rakietników na odcinku od ul. Osieńskiego do ul. Dzieci Warszawy
 • wykonanie projektu, wdrożenie czasowej a następnie docelowej organizacji ruchu oraz oznakowanie terenu robót związanych z remontem jezdni ul. Podchorążych w Warszawie
 • kompleksowe wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej
  i wodociągu w Konstancinie-Jeziornej ul. Piaseczyńska/ Pułaskiego
 • wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i jego wdrożenie oraz kompleksowe wykonanie wprowadzenia docelowej organizacji ruchu w związku z remontem ul. Czackiego w Warszawie
 • wykonanie na potrzeby V Warszawskiego Spotkania Wigilijnego projektu organizacji ruchu oraz jego wdrożenie w dniach 15-21.12.2008r.
 • wymiana wygrodzeń – urządzeń bezpieczeństwa ruchu przy placówkach Oświaty w Dzielnicy Praga Północ
  w Warszawie
 • wykonanie organizacji ruchu na czas budowy budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej w Warszawie
 • wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na potrzeby imprezy z dnia 13.07.2008r. „Spacer z Panią Prezydent po Krakowskim Przedmieściu”
 • wykonanie projektu zmian organizacji ruchu w związku z organizacją 6.09.2008r. imprezy ORANGE WARSAW FESTIVAL
 • opracowanie oraz wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu w związku z organizacją koncertu charytatywnego „DZIEŃ KOTANA” 11.10.2008r.
 • opracowanie, wykonanie i wdrożenie projektów zmian organizacji ruchu na potrzeby akcji kulturalnej „NOC MUZEÓW W WARSZAWIE”
 • wykonanie projektów elektrycznych do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Fieldorfa i Perkuna oraz Fieldorfa i Nowaka-Jezorańskiego
 • wykonanie i wdrożenie projektu czasowej a następnie docelowej organizacji ruchu na potrzeby budowy
  ul. Raginisa w Warszawie
 • wdrożenie projektu organizacji ruchu dla budowy budynku mieszalno-usługowego z garażami podziemnymi przy ul. Górskiego w Warszawie
 • wdrożenie docelowej organizacji ruchu w związku z przebudową skrzyżowania ul. Św. Antoniego, O. Lange
  i Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim
 • wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania biegu THE HUMAN RACE zorganizowanego 31.08.2008r.
 • przestawienie bramy informacyjnej na ul. Słowackiego przy ul. Włościańskiej w Warszawie
 • wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu ścieżki rowerowej dla budowy na skrzyżowaniu
  ul. Słowackiego i Żeromskiego w Warszawie
 • wykonanie projektu organizacji ruchu i jego wdrożenie w związku z organizacją Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera
 • wdrożenie docelowej organizacji ruchu wzdłuż zachodniej ul. Słowackiego na odcinku od wiaduktów AK do
  ul. Włościańskiej
 • kompleksowe wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu dla potrzeb odtworzenia nawierzchni drogowej po robotach budowlanych w ul. Książęcej, ul. Rozbrat i ul. Myśliwickiej w Warszawie