Wykonujemy projekty organizacji ruchu oraz wdrażamy je w terenie.

Oferta

Oferujemy:

 • 1. Wykonanie czasowych i stałych projektów organizacji ruchu
 • 2. Wykonanie oznakowania pionowego dróg, ulic, parkingów i placów z zastosowaniem
  • znaków drogowych I i II generacji
  • tablic informacyjnych MSI
  • tablic ulicowych
 • 3. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu
  • barier wygrodzeniowych
  • barier energochłonnych
  • słupków przeszkodowych
  • wygrodzeń ramowych itp.
  • punktowych elementów odblaskowych
 • 4. Wykonanie oznakowania poziomego przy użyciu
  • farb chlorokauczukowych
  • mas chemoutwardzalnych
  • taśm termoplastycznych
  • taśm żółtych (oznakowanie czasowe)
 • 5. Wykonanie oznakowania czasowego dla potrzeb robót prowadzonych w pasie drogowym.
 • 6. Wdrażanie projektów organizacji ruchu dla potrzeb:
  • organizacji imprez plenerowych
  • realizacji zdjęć do filmów
  • organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych
  • obsługi placów budowy
 • 7. Stałą konserwację oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
 • 8. Wykonanie pomiarów natężenia ruchu
 • 9. Wykonywanie programów sygnalizacji świetlnej
 • 10. Fachowe doradztwo techniczne